70:20:10

Uit onderzoek onder een groep managers door Charles Jennings kwam naar voren dat zij zich voor 70% ontwikkeld hadden door informeel leren via uitdagende taken. Voor 20% door sociaal leren samen met collega’s en slechts 10% door formeel leren in trainingen. Alhoewel deze verhouding een eigen leven is gaan leiden en Jennings zelf aangeeft dat het een richtlijn is, staat dit model centraal bij de trend om ontwikkelactiviteiten steeds meer op informeel en sociaal leren te richten.

Een Engels filmpje hierover: https://youtu.be/t6WX11iqmg0