Flipped classroom

Bij deze leervorm nemen de deelnemers vooraf zelf de theoriekennis en instructies online  door. Tijdens de groepsbijeenkomst worden gezamenlijk de opdrachten gedaan en besproken. Dit is de omgekeerde vorm van traditionele groepstrainingen of klassiek onderwijs.