Learning Analytics

Het analyseren van data om het effect van leeractiviteiten te meten. Wat draagt een leeractiviteit bij aan de organisatiedoelen. En hoe kunnen leeractiviteiten geoptimaliseerd worden en het grootste effect bereiken.