Micro-leren

Leren via korte interacties. Door het regelmatig aanbieden van kleine leeractiviteiten zoals korte video’s, artikelen of opdrachten werken aan ontwikkeling.